TWEE WERELDEN KOMEN SAMEN

Voor persoonlijke en groepsbegeleiding, het online programma ‘Geef Expressie aan Jezelf’, het Journal Card Deck ‘Power of Words’ en andere producten ga je voortaan naar www.b-connected.nl . Mijn persoonlijke pad brengt twee werelden samen waardoor eenheid ontstaat in mijn werk.

Groetjes,
Anneliek

P E R S O O N L I J K     C O A C H T R A J E C T

Het coachtraject ‘Regie in werk en leven’ richt zich op leiders, senior-professionals en ondernemers die uiterlijk succesvol zijn, maar innerlijk onrust en ontevredenheid ervaren.

O N L I N E  P R O G R A M M A

Het programma ‘Geef Expressie aan Jezelf’ biedt zes modules aan waarin je leert hoe je door middel van schrijven terug kunt keren bij jezelf en meer grip kunt krijgen op wat je echt wilt en nodig hebt.

J O U R N A L   C A R D   D E C K

Het Journal Card Deck is een set van 52 kaarten die je helpen om jezelf te ontdekken en je eigen waarheid uit te spreken. Door de kracht van woorden, schrijven en delen, kun je weer verbinding maken met jezelf en anderen.

I Z R – M E T H O D E

In deze werkwijze staat jouw verlangen centraal. Terwijl we samen in het oog houden wat je verlangt, onderzoek je met Interactieve Zelf-Resonantie (IZR) wat je belemmert te leven en werken zoals je ten diepste wenst.

GA NAAR DE NIEUWE WEBSITE!